Musik är livsglädje!
i

Ändrade öppettider för växeln under sommaren!

Under perioden 4 juli till 7 augusti kommer växeln att vara öppen onsdagar 10–14 med lunchstängt 12–13. Du kan alltid mejla till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se. Trevlig sommar önskar RUM!

Musiker och instruktörer / Musicians and instructors

Presentation av musiker och instruktörer / Presentation of musicians and instructors

Här kommer du att kunna läsa korta presentation och se bild på de musiker, instruktörer, dirigent och ackompanjatörer som kommer att guida dig under veckan!

Here you will be able to read short presentations and see a picture of the musicians, instructors, conductor and accompanists who will guide you during the week!

Damian Iorio
– dirigent från England/Italien med danska kopplingar
– conductor from England/Italy with Danish connection

Photo: Annalise Photography
Foto: Annalise Photography

Damian Iorio, denna engelsk/italienska dirigent, är en varm förespråkare för musikutbildning och för allas rätt att ha tillgång till musik. Han var dirigent under Tónlek även 2018 och 2019.

Damian har arbetat med några av världens största orkesterar och operascener, däribland Londons filharmoniska orkester, Glyndebourne Festival Opera, San Francisco Symphony, Opéra National de Paris, St Petersburg filharmoniska orkester, Nederländernas Radiofilharmoniker, Detroit Symphony, BBC symfoniorkester, filharmoniker och skotska orkestrar, BBC National Orchestra of Wales, Kungliga Liverpool Filharmoniker, Belgiens Nationalorkester och Lausanne Kammarorkester. Hans senaste meriter inkluderar uppdrag för Royal Philharmonic Orchestra och the Philharmonia i London. Han har dessutom kopplingar till Norden då han som violinist spelade i Danska Radiosymfonikerna.

Damian Iorio, an english/italian conductor, is a passionate advocate for music education and the right for anyone to access music. He was also the conductor of Tónlek in 2018.

Damian has worked with some of the world’s greatest orchestras and opera companies including the London Philharmonic Orchestra, Glyndebourne Festival Opera, San Francisco Symphony, Opéra National de Paris, St Petersburg Philharmonic, Netherlands Radio Philharmonic, Detroit Symphony, BBC Symphony, Philharmonic and Scottish orchestras, BBC National Orchestra of Wales, Royal Liverpool Philharmonic, Orchestre National de Belgique and Orchestre de Chambre de Lausanne. His most recent credits include engagements with the Royal Philharmonic Orchestra and the Philharmonia.

He also has connection to Scandinavia since he has been a member of the Danish National Radio Symphony Orchestra.

Hanne Saandvig Immanuelsen, violin, Grönland/Greenland

Foto: privat

Hanne Saandvig Immanuelsen har både bredd och djup i sin musikkarriär. Hon är utbildad fiollärare och har dessutom studerat till musiker vid Det jyske musikkonservatorium i Århus. I sin musikerkarriär har Hanne spelat både folkmusik i gruppen KOLO och klassisk musik i stråkkvartetten Ad Libitum och duon Ileqqorsortartut. Hon har också varit dirigent för både stråkorkestrar och körer. Vidare har Hanne lång erfarenhet som musiklärare både som violin- och violalärare på musikskola, teorilärare på organistutbildning och körlärare. Utöver detta har Hanne startat flera orkesterföreningar och en klassisk musikfestival på Grönland.

Hanne Saandvig Immanuelsen has both breadth and depth in her music career. She is an educated violin teacher and has also studied to be a musician at the Royal Academy of Music in Aarhus. In her music career, Hanne has played both folk music in the band KOLO and classical music as a member of the string quartet Ad Libitum and the duo Ileqqorsortartut. She has also been a conductor of string orchestras as well as choirs. Furthermore, Hanne has extensive experience as a music teacher both as a violin and violin teacher at music schools, theory teacher at an organist education and choir teacher. In addition to this, Hanne has started several orchestral associations and a classical music festival in Greenland.

Anne Marie Kjerulff, violin, Danmark/Denmark

Foto: privat

Anne Marie Kjerulff är violinist i DR Symfoniorkestret. Dessutom är hon aktiv som kammarmusiker, lärare och instruktör, både i Danmark och utomlands. Anne Marie har spelat i Athelas Sinfonietta då det var en statsensemble, var med och startade Ensemble 2000 och spelade med dem, bl.a. flera radiospelningar och CD-inspelningar av ny musik. Anne Marie har undervisat på Kent State University, Ohio, och har sedan 2002 undervisat privat i Köpenhamn och hon har dessutom startat sin egen barnorkester i Köpenhamn Nordvest. Hon är utbildad på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hos Prof. Milan Vitek och i Ohio hos Almita och Roland Vamos på Oberlin Conservatory. Anne Marie spelar på en Joseph Gagliano från Cremona 1781. Anne Marie var Nordisk projektkoordinator för NYSS/Tónlek i Helsingfors 2016 och i Danmark 2018.

Anne Marie Kjerulff is a violinist in the DR Symphony Orchestra. She is also active as chamber musician, teacher and instructor, both in Denmark and abroad. Anne Marie has played in Athelas Sinfonietta when it was an ensemble of the state, participated and started Ensemble 2000 and played with them, i.e. several radio plays and CD recordings of new music. Anne Marie has been a teacher at Kent State University, Ohio, and has been teaching privately in Copenhagen since 2002. She has also started her own children’s orchestra in Copenhagen Northwest. She is educated at the Royal Danish Academy of Music at Prof. Milan Vitek and in Ohio at Almita and Roland Vamos at the Oberlin Conservatory. Anne Marie plays on a Joseph Gagliano from Cremona 1781. Anne Marie was the Nordic project coordinator for NYSS / Tónlek in Helsinki 2016 and in Denmark 2018.

Guðný Guðmundsdóttir, violin, Island/Iceland

Guðný Gudmundsdottir studerade vid Eastman School of Music och Juilliard. Mellan 1974 och 2010 var hon konsertmästare i Islands Symfoniorkester. I mer än 40 år har Guðný var Islands ledande fiollärare och nu är hon dessutom ledare för Islands Konsthögskola samtidigt som hon undervisar på Reykjaviks Musikcollege.

Guðný har spelat många konserter även solist i bland annat USA, Mexiko, Kina, Schweiz, Norge, Hong Kong och Puerto Rico. På Island var hon först med att spela några av 1900-talets stora violinkonserter, däribland Stravinsky, Elgar och Britten. Guðný är en återkommande gäst på festivaler och workshops i Norden där hon fokuserar på att utveckla unga stråkmusikanter. Som lärare, solist och kammarmusiker har hon också blivit inbjuden till ett flertal festivalen i USA och Europa och har gästundervisat på flera musikhögskolor och universitet, t.ex. i Peking och Houston.

Guðný Gudmundsdottir studied at the Eastman School of Music and Juilliard. From 1974 to 2010 she held the post of first concertmaster of the Iceland Symphony Orchestra. For over four decades, she has been Iceland’s leading violin teacher and she now leads the violin department of the Iceland Academy of the Arts as well as teaching at the Reykjavík College of Music.

Guðný has given recitals and appeared as a soloist in Iceland, the USA, Mexico, China, Switzerland, Norway, Hong Kong and Puerto Rico amongst others. In Iceland, she premiered some of the major 20th century violin concertos including Stravinsky, Elgar and Britten. Guðný is a frequent guest at festivals and workshops in the Nordic countries, focusing on the development of young talented string players. As teacher, soloist and chamber musician, she has been invited to numerous festivals in the US and in Europe and has taught at universities, including Beijing and Houston.

Helena Bäckman, viola, Sverige/Sweden

Helena Bäckman har stor musikalisk bredd och är utbildad såväl till musiklärare som violast vid Musikhögskolan Ingesund, Högskolan för scen och musik i Göteborg, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Conservatory of music and drama i Dublin. Helenas bredd syns både i att hon är utbildad inom viola, violin och sång och trots att hon i huvudsak är violast har hon ett stort hjärta för musikalisk bredd. Förutom att vara frilansviolast har hon dessutom jobbat som kantor, körledare för barn och vuxna i många år. Dessutom har hon släppt eget album med egenkomponerade låtar inom jazzgenren. Undervisning är något som tidigt intresserade Helena; att få ge av sin kunskap, inspirera och se andra växa genom musik.

Helena Bäckman is music teacher as well as musician. She plays both viola, violin and she is also a singer. She studied those instruments at the Ingesund Academy of Music, the University of Stage and Music in Gothenburg, the Royal Academy of Music in Stockholm and the Conservatory of Music and drama in Dublin, Ireland. Although Helena mainly play the viola, she has a big heart for musical breadth. Therefore, she has also worked as a church musician, choir leader for children and adults and has also freelanced for many years. In addition, she has released her own album with her own written jazz songs. At an early age, Helena was interested in teaching. She loves to give of her knowledge, inspire and see others grow through music education.

Jonas Franzon, cello, Sverige/Sweden/Finland

Jonas Franzon har studerat både på Musikhögskolan i Malmö för Mats Rondin och på Sibelius-Akademin för Martti Rousi och Raimo Sariola. Under Sariolas ledning avlade han musikerexamen (Master of Fine Arts) i Malmö och B- och A-examen i cellospel vid Svenska yrkeshögskolan, bl.a. som solist med Jakobstads orkester. Jonas har en befattning som cellolärare delad mellan Musik- och kulturskolan Sandels i Helsingfors och Musikinstitutet Kungsvägen i Esbo. Han har nyligen vidareutbildat sig i pedagogik på Snellman-Korkeakoulu, och han har förutom pedagogik också ett starkt intresse för kammar-musikverksamhet. Jonas har undervisat cello på Tónlek i flera år.

Jonas Franzon has studied both for Mats Rondin at the Malmö Academy of Music and for Martti Rousi and Raimo Sariola at the Sibelius Academy. Under the leadership of Sariola, he graduated from the Master of Fine Arts in Malmö and received a B and A degree in playing cello at the Swedish University of Applied Sciences, among others, as a soloist with Jakobstad Orchestra. Jonas has a position as a cello teacher both at the music and culture school Sandels in Helsinki and at the Music Institute Kungsvägen in Espoo. He has recently been educated in pedagogy at Snellman-Korkeakoulu, and he also has a strong interest in chamber music activities in addition to pedagogy. Jonas has been teaching cello at Tónlek for many years.

Jonas Müthing Baetge, Kontrabas/double bass, Sverige/Sweden

Jonas Müthing Baetge studerade kontrabas på musikhögskolorna i Karlsruhe och Frankfurt, musikteori i Karlsruhe samt komposition och körledning i Göteborg. Sedan 2012 undervisar Jonas på Borås Kulturskola där han även leder orkestrar för barn och ungdomar i alla åldrar. Hans musikaliska hemvist är symfoniorkestern, men han har alltid varit nyfiken på andra genrer också och uppträtt som solist, med olika kammarmusik- och jazzensembler, symfoniska blåsorkestrar, storband och en tangoensemble. Dessutom verkar han som tonsättare och körledare och är styrelsemedlem i Svenska Stråklärarförbundet.

Jonas Müthing Baetge studied double bass at Karlsruhe and Frankfurt Music Universities. In addition he has also studied music theory at Karlsruhe Music University and both music composition and choral conducting at Gothenburg Music University. Jonas work since 2012 as a music teacher at Borås Culture School where he conducts children and youth orchestras. His musical home is the symphony orchestra but he has always been interested in other genres as well. As an orchestra musician and as a soloist, Jonas has played both in chamber music and jazz ensembles, symphonic wind orchestras, big bands and tango ensemble. Furthermore, he is also a composer, choral conducter and board member of Swedish String Teachers Association.

Anna Franzon, pianist och ackompanjatör/ piano accompanist, Sverige/Sweden/Finland

Anna Franzon, finsk-svensk musiker, har studerat i Finland och Holland både piano och cembalo under ledning Anssi Mattila, Annamari Pölhö, Siebe Henstra, Janne Mertala och Naoko Ichihashi. I Finland fungerade hon tio år som ackompanjatör vid Sibelius-Akademins avdelning för tidig musik och därutöver i över femton år som pedagog vid flera olika musikinstitut i Finland.

Anna älskar att spela kammarmusik med sina musikerkollegor och gillar allt från tidig musik till vår tids musik. Hon har bl.a. uruppfört musik av den finske tonsättaren Jyrki Linjama och av norrmannen Henrik Marstrander. Linjamas verk Completorium bandades också för YLEs (Rundradions) räkning. Att förmedla musikglädje till barn och unga är mycket viktigt för Anna Franzon och i numera undervisar hon vid Eskilstuna Kulturskola i Sverige, där hon bor sedan fem år tillbaka.

Anna Franzon, Finnish-Swedish musician, has studied both piano and harpsichord in Finland and the Netherlands under the direction of Anssi Mattila, Annamari Pölhö, Siebe Henstra, Janne Mertala and Naoko Ichihashi. In Finland, she worked for ten years as an accompanist at the Sibelius Academy’s Department of Early Music and in addition for over fifteen years as an educator at several different music institutes in Finland.

Anna loves to play chamber music with her musician colleagues and likes everything from early music to contemporary music. Among other things, she has premiered music by the Finnish composer Jyrki Linjama and by the Norwegian Henrik Marstrander. Linjama’s work Completorium was also taped on behalf of YLE (Broadcasting). Communicating musical joy to children and young people is very important to Anna Franzon and nowadays she teaches at Eskilstuna Kulturskola in Sweden, where she has lived for five years.

X