Musik är livsglädje!
i

Ändrade öppettider för växeln under sommaren!

Under perioden 4 juli till 7 augusti kommer växeln att vara öppen onsdagar 10–14 med lunchstängt 12–13. Du kan alltid mejla till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se. Trevlig sommar önskar RUM!

Tónlek 2019 Foto: DavidGustavsson

Pris och antagning

Pris

Deltagare 9–20 år från Sverige, EJ RUM-medlem: 6 000 SEK

Deltagare 9–20 år från Sverige, RUM-medlem: 5 000 SEK

Deltagare från övriga Norden 9–20 år: 4 200 SEK

Medföljande vuxen till barn/ungdom: 3 900 SEK

Varför är kostnaden olika för värdlandet och övriga Norden?

Tónlek startades för många år sedan och flyttar runt mellan de olika nordiska länderna. Redan då valde man att ha differentierad prissättning för att deltagare som reser utomlands ifrån har dyrare reskostnader än värdlandet (sin egen resekostnad, frakt av instrument plus att man ofta måste ha med en vårdnadshavare för att kunna resa utomlands). Detta gör att den totala kostnaden per deltagare blir jämnare, än om alla betalade samma kursavgift.

Priset mellan åren varierar också då avgiften beslutas utifrån de bidrag som Tónlek fått. Tack vare bidragen kan vi subventionera deltagaravgiften kraftigt.

Vad ingår i priset?

Tips på möjliga bidragsgivare för svenska deltagare

Det finns många möjligheter som privatperson att söka bidrag för att åka på kurser.

Stöd för RUM-medlem

Flera av våra distrikt delar ut stöd till dig som är RUM-medlem, så att du kan åka på kurser likt denna. Hör av dig till det distrikt som ansvarar för det området där du bor och kolla vad som gäller för dig!

Tips på andra bidragsgivare

På Länsstyrelsernas hemsida finns en stipendie/stiftelsedatabank där du kan leta efter fonder som ger bidrag till denna typ av verksamhet. Där kan du hitta stipendier till studier, musik eller till personer som kommer från/bor i ett utvalt område i Sverige. Du kan även kika på stiftelsemedel.se.

Majblomman kan ge bidrag för fritidsaktiviteter.

Om du går hos en musiklärare kan även denna känna till stipendier som du kan söka, både lokala stipendier och andra.

Urval och antagning

Vi kommer att göra en första antagningsprocess redan i slutet på juni. Därför är det viktigt att du anmäler dig tidigt för att finnas med i processen!

Urvalet går till enligt följande principer i denna följd:

  1. Kvotering utifrån nationstillhörighet
  2. Se till att fylla stråkorkestersättningen
  3. Se till att hela åldersspannet är representerat
  4. Tidigare deltagare har delvis förtur
  5. Tidig anmälan har delvis förtur.

X